Razem zwiększymy Twoją sprzedaż

Program optymalizacji wyników sprzedażowych, dzięki wdrożeniu Account-Based Marketingu i strategii na LinkedIn. Dodamy do Twojego zespołu nasze kompetencje i zewnętrzne spojrzenie. Razem określimy kierunek, a potem wesprzemy Twój zespół w realizacji strategii.

Mamy wspólny cel – pozyskać idealnych klientów dla Twojej firmy, a następnie zbudować powtarzalny proces.

Rezultatem programu było zwiększenie o 50% liczby leadów. Imponująca była zdolność do mentorowania członków zespołu od CEO do content managera.

Mariusz Pietrzyk

COO Rangarson

Proces wdrożeniowy

Zoptymalizowany sposób na wdrożenie systemu.

Audyt

Szereg rozmów 1:1, warsztat i analiza materiałów marketingowo-sprzedażowych, aby skoncentrować się na właściwych działaniach na początku.

Program pilotażowy

Wdrożenie ABM wymaga dużego zaangażowania i jest znaczącą zmianą w organizacji, dlatego rozpoczynamy od pilotażu w zespole projektowym.

Skalowanie

Po pierwszych sukcesach zespołu pilotażowego zwiększamy zasięg działań ABM i budujemy skalowalne procesy.

Chcesz porozmawiać o projekcie w Twojej firmie?

Omówimy możliwości rozwoju w Twojej sytuacji.